Päikesepaneelide kasutamine ja paigaldamine

Kui soovite energiakuludelt kokku hoida ja oma elektrihind aastateks fikseerida, siis on päikeseenergia õige valik. Lisaks energiasäästule on päikesepaneelide kasutamisega võimalik tõsta ka hoone energiaklassimärgist ja nii ka oma kinnisvara väärtust. Päikesepaneelide kasutusele võtmine on hea investeering kindlustamaks rahalist kokkuhoidu ka aastate pärast!

Iga päikesepatarei koosneb tegelikult paljudest väiksematest elementidest e. cellidest, mis on omavahel ühendatud kas jadamisi või rööbiti, sõltuvalt sellest, kui suurt voolu tugevust või pinget soovitakse saada. Lisaks on päikesepatarei kaetud peegeldamisvastase kihiga, et suurendada selle efektiivsust. Valguse toimel pannakse pealmises pooljuhis selle laengukandjad liikuma, kuna päikesekiirguse energia on piisavalt tugev, et lüüa üksikud laengukandjad neid kinni hoidvast tuumast lahti. Et positiivse-negatiivse laengu ülemineku abil on määratud voolu ainus võimalik liikumissuund, hakkavadki laengud selles suunas liikuma. Lisaks on mõlemad pooljuhid ühendatud omavahel väliste juhtmete abil, mis tekitabki kinnise vooluringi ning võimaldab meil sellest voolust kasu saada.

Kuna päikeseenergia kasutamine on aina rohkem populaarsust koguv energiatööstuse haru, siis on iseenesest mõistetav, et erinevate paneelide tootjaid on aina enam ning valik muutub iga päevaga aina mitmekesisemaks. Päikeselektrijaama valikul võib alustada sellest, kui suurele pinnale, mitu paneeli, millise soovitava aastase toodanguga soovitakse panna. Valikuid on seega mitmeid.

PV- paneelide kasuks peaks otsustama juhul, kui katuse pind, kuhu päikesepaneel soovitakse paigaldada,  on piiratud, aga soovitakse saada maksimaalet võimsust. Siin on soovitav kasutada maksimaalselt efektiivseid  monokristall paneele, kuna sellisel juhul saab ühele pinnaühikule paigaldada rohkem võimsust. Mono paneelid on veidi kallimad kui polükristall paneelid ning oma värvuselt tumedad. Garantii ja töökindluse osas poly ja mono paneelidel vahet pole.

Lisaks päikesepaneelile on vaja ka inverterit. Kasutada saab ühe, kahe ja kolmefaasilisi võrguinvertereid sõltuvalt jaama suurusest. Kolmefaasilised inverterid algavad võimsusest 5kW. Väiksemate jaamde puhul tuleb kasutada ühe või kahefaasilisi invertereid. Oluline on ka, kuhu inverter paigaldatakse – kas välja või sisse- sellest sõltub inverteri IP aste. Paneelide arvust, võimsusest, erinevate väljade arvust ning pingest tulenevalt valitakse konkreetne inverteri mudel, mis sobib paneelide ning nende grupeeringuga kõige paremini.

Kolmas komponent, mis on vaja soetada, kui soovitakse hakata tootma päikeseenergiat, on kinnitusraamid. Kinnitusraamide valik sõltub paigalduskohast ja katusetüübist. Kõige odavam on kinnitada PV-paneele viilkatuse pinnale. Paneelide maa peale  ja lamekatusele kinnitamine on reeglina kallim, kuna raamid on massiivsemad ja kinnitused peavad olema tugevamad.

Kõik seadmed vajavad kindlasti regulaarset hooldust ja puhastust, et tagada nende pikaajaline töö. PV-paneelid vajavad regulaarset puhastamist. Kui tegu on vähese õhusaaste ja tolmuga piirkonnaga, siis piisab paarist korrast aastas. Juhul kui jaam asub linnas või tolmuteede piirkonnas, võib see vajada tihemat puhastamist. PV-paneeli puhastamiseks võib kasutada tavalisi klaasi puhastamise vahendeid ja võtteid. Inverter aga vajab sarnast kontrolli tavalise elektrisüsteemiga. Oluline on hoida puhtana inverteri korpuse ventilatsiooni avad. Kõik inverterid salvestavad ja kuvavad infoekraanil süsteemi veateateid, mille alusel saab teostada vajadusel süsteemi kontrolli ning hooldust.

Õige paigaldus ning hooldus tagab päikesepaneelide pika kasutusea ning suurema energiatootluse.