Rõdupiirde valik nõuab läbimõtlemist

Rõdu on koht, mis peab taluma igat ilma, mis hoonest üle käib ja samal ajal jääma esinduslikuks, olgu tegemist kas siis kontori, asutuse, elumaja või korteriga. Väga oluline on tagada ka rõdu turvalisus eelkõige rõdupiirete näol. Rõdupiirete ehitamisel või remontimisel tuleb tähelepanu pöörata mitmele erinevale aspektile.

Kuna rõdud asuvad eeskätt maapinnast kõrgemal, siis on olulisim rõdupiirete turvalisus – kui kaua ja millistel tingimustel peavad valitud materjalist rõdupiirded vastu. Teiseks oluliseks aspektiks, mida kaaluda, on hooldus. Tuleb endale selgeks teha, kui palju ja missugust hooldust rõdupiirded vajavad, et tagada nende tugevus ja hea välimus pikkadeks aastateks. Ei tohi ära unustada ka esteetilist külge, sest rõdupiirded peavad sobima maja üldmulje ning stiiliga.

Alumiiniumpiire – vastupidav ning mugav

Ühed kindlamad ja vastupidavamad rõdupiirded on kindlasti alumiiniumpiirded. Naöjaga pooleks võib öelda, et alumiiniumpiirded peavad vastu kauem, kui hoone ise, sest neid ei kahjusta ei korrosioon ega ilmastikuolud. Ka temperatuurikõikumine ei mõjuta neid eriti, sest see vahemik on alumiiniumi, kui materjali jaoks üsna väikene. Alumiiniumi mõjutamiseks peaks temperatuur kõikuma -50 ja +80 kraadi vahel, mida kohe kindlasti ei juhtu. Veel üks positiivne omadus alumiiniumpiirete kasutamise juures on see, et neid ei ole vaja hooldada. Ükskõik millisel hoonel võib aeg-ajalt tekkida fassaadil kahjustusi – kuskil peab mingil hetkel kas midagi üle värvima või midagi uut paigaldama… Alumiiniumist rõdupiirdeid ei pea sinna nimekirja lisama, sest eraldi hooldust need ei vaja. Igasuguse fassaadi konstruktsiooniga tekib küsimus, et kas neid paigaldades kannatab üldmulje. Alumiiniumist rõdupiirded disaini ei sega. Klaasitüüpe, mida piiretele paigaldada, on suur valik ja näiteks punkt-kinnitusega ei jää konstruktsioon domineerima. Samuti saab neid sobitada igasugusele hoonetüübile. Võib tõesti esmapilgul tunduda, et alumiiniumpiirded sobivad ainult büroodele või ametiasutustele, või vähemalt ultramodernsele kortermajale. Aga nagu öeldud, konstruktsioon ei pea siinkohal domineerima – alati on taoliste rõdupiiretega võimalik luua ka omale rõdule näiteks hubane varjupaik.

Klaasist rõdud koguvad populaarsust

Lisaks alumiiniumpiiretele on aina populaarsemaks muutunud ka klaasist rõdupiirded ja nö Prantsuse rõdud. Klaasitud rõdupiire muudab rõdulviibimise ohutuks, jättes samas kaasaegse ja õhulise mulje. Selliste rõdupiirete visuaalsed ja tehnilised lahendused ei sea piire eratarbija või arhitekti fantaasiale, pakkudes praktiliselt piiramatul arvul võimalusi. Piirete valmistamisel on kasutatud Soome inseneride aastakümnete pikkust kogemust. Klaasrõdude tegemise puhul võimalik kasutada mitmeid erinevaid tehnoloogiaid ja klaasitüüpe nagu näiteks lamineeritud ning karastatud klaasi. Klaasi vertikaal-ja horisontaalservad on reeglina faaslihvitud ning ei juhuta endas ohtu ka väikelastele. Võimalusi klaasimiseks on palju. Näiteks võib rõdule paigaldada mattklaasid, värvitud, toonitud, kirkad või isegi mustritega klaasid. Kui teile tundub aga, et klaasitud rõdu jätab liialt palju näha võõrale silmale, siis on hea teada, et klaasrõdudele on võimalik paigaldada ka voldikkardinad. Voldikkardinad rõduklaasidele on ideaalne lahendus kaitsmaks rõdu päikese ja võõraste pilkude eest. Säilitades rõdul sobiva temperatuuri ja õdusa privaatsuse.